SCM music player Nikonumlagelsemsana?
Nikonumlagelsemsana?
Allah beni ciddi ortamlarda güleyim diye yaratmış.
18 / ANKARA
Home Theme Soru ? Submit

(via birbarrfilozofu)

(birbarrfilozofu gönderdi)

Seni rüyamda gördüğümden beri uykum var.

İnsanlar 10 dakikada duş alıyor ya. Ben o sürede daha suyun sıcaklığını ayarlayamıyorum

uykuhuzurverir:

Sen = Ben

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter